Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC MED KAN SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor fiind: derularea activităţilor de reclamă, marketing, publicitate, oferte.
    
Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele (precum nume, adresa, adresa de e-mail, numere de telefon), acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastră în vederea stabilirii relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi SC MED KAN SRL pentru a putea intra in programul de fidelitate, pentru trimiterea de oferte şi reclame din partea FLORMAR sau a partenerilor contractuali. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea creării unei oferte conforme cu cele menţionate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali din România şi alte tări din UE, în scopul menţionat în prezentul regulament. Conform Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată unui Director de magazin în orice locaţie FLORMAR, la tel: 03.14.358.901 sau la adresa office@flormarcosmetics.ro.

Acordul dumneavoastră presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi şi prelucra în scopuri de marketing, reclamă şi publicitate datele furnizate pe durata derulării programului iar ambele părţi consideră condiţiile şi prevederile enumerate în prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele.