TERMENI ŞI CONDIŢII DE VÂNZARE
    În calitate  de distribuitor  MED KAN EXPERT SRL, persoană juridică constituită conform legilor din România, având sediul social în mun. Bucureşti, str. Buzău, nr. 8 Corp A sector 5, şi punct de lucru ales pentru corespondenţa privind comerţul electronic în mun. Bucureşti, Sector 5, Strada Sirenelor nr. 24,  înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/14884/2014, Cod Unic de înregistrare 33928930, reprezentată legal prin dna. Constantin Mariana. acţionând în calitate de Administrator, denumită în continuare  „Vânzatorul”, vinde produsele prezentate pe site-ul său de vânzare la distanţă numai cu amănuntul şi consumatorilor finali. Orice Comandă care nu corespunde în mod evident unei vânzări cu amanuntul şi, în general, orice Comandă frauduloasă sau care este declarată frauduloasă, va fi considerată ca fiind nulă şi neavenita. Înainte de finalizarea Comenzii, Cumpărătorul declară că achizitionarea produselor de pe site-ul de vânzare www.flormar.pro la distanţă. nu are nici o legătura cu vreo activitate profesională, ci se limitează la o utilizare strict personală. În scopul Termenilor şi Condiţiilor de Vânzare, cumpărătorul şi vânzătorul sunt numiţi in mod individual Partea şi colectiv Părţile.Articolul 1 – Obiect    Termenii şi Condiţiile de Vânzare (în continuare „TCV”) au ca obiect, pe de o parte, informarea oricărui eventual Cumpărător despre condiţiile şi modalitaţile în care vânzătorul (denumit în continuare MED KAN EXPERT sau „Vânzătorul”) vinde şi livrează produsele comandate, iar pe de altă parte, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor Părţilor în cadrul procesului de vânzare a produselor de către MED KAN EXPERT consumătorului (denumit înainte şi în continuare şi „Cumpărătorul”). Aceste condiţii se aplică fără restricţii sau rezerve, tuturor vânzărilor de produse cosmetice comercializate de MED KAN EXPERT pe Site-ul său FLORMAR.PRO care poate fi accesat pe Internet, la adresa www.flormar.pro , versiune optimizată pentru telefonul mobil, în continuare denumit „site-ul”. Prin urmare, faptul că un Cumpărător comandă un produs comercializat pe Site-ul FLORMAR.PRO, presupune acceptarea deplină şi integrală a Termenilor şi Condiţiilor de Vânzare, despre care Cumpărătorul declară ca a luat cunoştinţă anterior plasării Comenzii.

    MED KAN EXPERT  îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii şi Condiţiile de Vânzare. Cu toate acestea, Condiţiile Generale de Vânzare aplicabile unei Comenzi sunt cele acceptate de Cumpărător în momentul plasării Comenzii sale. Termenii şi Condiţiile de Vânzare (în continuare „TCV”) se completează cu prevederile cuprinse în Condiţiile Generale de Utilizare a Site-ului, „Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal” şi „Politica de Utilizare a Cookie-urilor”.


Articolul 2 – Identificarea Societăţii


Denumire: SC MED KAN EXPERT SRL

Adresa sediului social: mun. Bucureşti, str. Buzău nr.8, Corp A, sector 5

Adresa punctului de lucru ales pentru corespondenţă privind comerţul electronic: mun. Bucuresti, Sector 5, Str.Sirenelor, nr.24 . 

Tara: ROMÂNIA

Telefon: 031.005.7000

E-mail:office@flormarcosmetics.ro


Articolul 3 – Încheierea contractului şi comenzile

     Preţul pentru vânzarea online a produselor de pe Site-ul  FLORMAR.PRO, exprimate în lei (RON), sunt cele în vigoare în momentul plasării Comenzii de către Cumpărător. Prețul de vânzare al produselor poate fi modificat de vânzător  în orice moment, însă în niciun caz prețul nu poate fi modificat ulterior plasării comenzii, în mod unilateral. Această modificare va fi comunicată Cumpărătorului înainte de orice Comandă. Prețurile se aplică vânzării la distanță.

    Aceste prețuri nu conțin și cheltuielile de expediere, ce vor fi percepute separat, în plus față de prețul produselor cumpărate. Cheltuielile de expediere vor fi indicate înainte de înregistrarea Comenzii de către Cumpărător. Diferitele modalități de expediere sunt prevăzute în continuare în TCV și sunt preluate și pe Site; acestea pot fi oricând modificate de către vânzător. De aceea, vânzătorul îi sfătuiește pe Cumpărători să consulte cu regularitate TCV afișate pe Site.

Preturile includ taxa pe valoare adăugată (TVA) aplicabilă în ziua înregistrării Comenzii. Orice modificare a cotei de TVA aplicabile va fi în mod automat aplicată și prețului produselor vândute de Med Kan expert  pe Site-ul să Flormar.pro.

3.2 Caracteristicile produselor

    Cumparatorul poate selecta unul sau mai multe produse dintre diferitele categorii prezentate pe Site-ul Flormar.pro

Vanzatorul poate modifică în orice moment sortimentele produselor comercializate pe Site-ul Flormar.pro, în special în funcție de constrângerile legate de furnizorii săi, fără a aduce vreo atingere Comenzilor deja înregistrate de Cumpărător. Cumpărătorul poate, înainte de plasarea Comenzii, să se informeze de pe site-ul Flormar despre caracteristicile esențiale ale produsului (produselor) pe care dorește să-l (să le) comande.

Produsele respectă legislația în vigoare în România. 

Informatiile înscrise pe ambalajele produselor vor fi disponibile cel puțin în limba română.

Pentru orice întrebare referitoare la produse și utilizarea lor, orice întrebare suplimentară sau solicitare de consiliere, Cumpărătorul poate contacta vânzătorul  la nr. de telefon 031.005.7000

  De asemenea, Cumpărătorul se poate deplasa în orice magazin aparținînd vânzătorului , respectiv punctele de vânzare, pentru obținerea unui sfat personalizat și testarea produselor comercializate de Med Kan Expert

3.3 Disponibilitate

    Ofertele prezentate de Med Kan Expert sunt valabile atâta timp cât rămân afișate pe Site Flormar.pro, în limita stocurilor disponibile.

3.4 Comandă

    Orice Comandă presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, a Condițiilor Generale de Utilizare a Site-ului și a prevederilor documentelor „Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”   „Politică de Utilizare a Cookie-urilor”, fără a aduce atingere eventualelor condiții contractuale particulare convenite de Părți, dacă există.

Cumparatorul poate verifică detaliul proiectului sau de Comandă și poate corectă eventualele erori.

 Din momentul în care Cumpărătorul confirmă comandă apasand pe butonul „Validează plata” (denumită înainte și în continuare „Comandă”), se consideră că acesta a acceptat în cunoștință de cauza conținutul și condițiile Comenzii respective și, în special, Termenii și Condițiile de Vânzare, faptul că respectivă Comandă implică o obligație de plata din partea să, prețurile, volumele, caracteristicile, cantitățile și termenul de livrare a produselor comercializate și comandate de Cumpărător.

    După validarea acestei etape, Cumpărătorul nu va mai putea anula Comandă decât în temeiul dreptului de renunțare prevăzute de art. 6 de mai jos. Vânzarea va fi definitivă (sub rezervă exercitării de către Cumpărător a dreptului sau de retragere, în condițiile prevăzute la articolul 6 din Termenii și Condițiile de Vânzare).

Comanda va fi confirmată de Med Kan Expert  prin transmiterea unei informări electronice Cumpărătorului („mesajul electronic pentru confirmarea Comenzii”).

Un al doilea mesaj electronic va fi transmis Cumpărătorului în momentul expedierii Comenzii. În acest moment, MED KAN EXPERT  va fi îndreptățită să încaseze prețul aferent Comenzii.

Vanzatoarea recomandă Cumpărătorului să păstreze cele două mesaje electronice pe suport de hârtie sau informatic. Cumpărătorul este informat despre faptul că cele două mesaje electronice vor fi transmise la adresa de mesagerie electronică indicată de Cumpărător în momentul înregistrării sau identificării sale, anterior plasării Comenzii.

MED KAN EXPERT va fi îndreptățită să încaseze prețul total aferent Comenzii: 

-     pentru plățile efectuate conform articolului 4.1 de mai jos: imediat după transmiterea mesajului electronic pentru informarea Cumpărătorului despre expedierea Comenzii sale;

- pentru plățile efectuate în sistem ramburs: în momentul livrării coletului, Med Kan Expert  având dreptul de a refuză remiterea coletului în situația în care Cumpărătorul nu achita prețul produselor comandate. 

    De aceea, în caz de eroare la menționarea adresei de mesagerie electronică sau de nereceptionare a mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii, Med Kan Expert  nu va putea fi trasă la răspundere. În acest caz, vânzarea va fi considerată definitivă, cu excepția cazurilor de anulare a Comenzii de către Sephora, în special pentru indisponibilitatea produselor în condițiile arătate mai sus. Cu toate acestea, Cumpărătorul va putea să-și exercite dreptul de retragere, în condițiile prevăzute la articolul 6 din Termenii și Condițiile de Vânzare.

In fine, Med Kan Expert  își rezervă dreptul de a suspendă sau anula executarea oricărei Comenzi și/sau livrări, indiferent de natură sau etapă executării sale, în caz de neplata sau plata parțială a oricăror sume datorate de Cumpărător, în caz de incident de plata sau de fraudă ori tentativă de fraudă în legătură cu utilizarea Site-ului FLORMAR.PRO , inclusiv cu ocazia unor Comenzi anterioare.


Articolul 4 – Plată


4.1 Instrumente de plată

    În momentul înregistrării Comenzii, Cumpărătorul garantează MED KAN EXPERT  că dispune de autorizațiile necesare pentru utilizarea instrumentului de plata ales pentru Comandă sa.

4.1.1 Carduri bancare

    Cardurile bancare acceptate pe Site-ul FLORMAR.PRO  și la Serviciul Clienți al MED KAN EXPERT  sunt următoarele: Visa și Master Card. Aceste carduri de debit sau credit trebuie să fie emise de o instituție bancară sau financiară cu sediul în România. Plata cu cardul se realizează prin operatorul de plăti online ROMCARD:http://www.romcard.ro[LI1] [G2] 

4.1.2. Ramburs (numerar la curier)

    Aceasta modalitate de plata presupune achitarea comenzii în momentul livrării coletului, eliberarea chitanței făcându-se de firma de curierat.

4.2 Modalitatile de plata

    În funcție de modalitatea de plata aleasă, plata trebuie efectuată în momentul plasării Comenzii online de către Cumpărător în cazul plăților prin card bancar, respectiv în momentul livrării coletului în cazul plății ramburs.

    În caz de dificultate cu ocazia efectuării plății, Cumpărătorul va putea apela la instituția bancară emitentă a cardului bancar sau, în cazul în care acesta consideră că ar putea obține o informație de la Med KAN EXPERT , l Serviciul Clienți al MED KAN EXPERT  la numărul de telefon 031.005.7000 (tarif normal), în orele de program menționate în secțiunea „Contact” de pe Site.

Toate Comenzile sunt plătibile în lei (RON), cu toate taxele și contribuțiile obligatorii incluse. 

La latitudinea Med Kan Expert , se vor putea aplică de drept penalități de întârziere, egale cu rată dobânzii legale, sumelor neachitate la dată expirării unui termen de zece zile de la dată Comenzii sau de la dată notificării respingerii plății bancare.

    În plus, Med Kan Expert își rezervă dreptul de a suspendă sau anula executarea oricărei Comenzi și/sau livrări, indiferent de natură sau etapă executării sale, în caz de neplata sau plata parțială a oricăror sume datorate de Cumpărător, în caz de incident de plata sau de fraudă ori tentativă de fraudă în legătură cu utilizarea Site-ului  flormar.pro , inclusiv cu ocazia unor Comenzi anterioare.

4.3 Securitatea operațiunilor de plată

    Pentru a asigura securitatea plăților cu cardul bancar, Cumpărătorul va transmite Med Kan Expert  criptogramă vizuală (codul CVV) de pe spatele cardului bancar utilizat de Cumpărător.

In cadrul luptei împotriva infracțiunilor săvârșite pe Internet, informațiile referitoare la Comandă Cumpărătorului vor putea fi transmise oricărui terț abilitat prin lege sau desemnat de Med Kan Expert , numai în scopul verificării identității Cumpărătorului, a validității Comenzii, a modalității de plata utilizate și a livrării avute în vedere.

Urmare a acestui control, Med Kan Expert  va avea dreptul de a solicită fotocopia cărții de identitate a Cumpărătorului și/sau orice informație despre identitatea Cumpărătorului. Orice Cumpărător are dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor cu caracter personal care îl privesc și care sunt prelucrate de Med Kan expert , în condițiile prevăzute în documentele „Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”  și „Politică de Utilizare a Cookie-urilor”.

MED KAN EXPERTt  utilizează un instrument de plata securizat, numit „ROMCARD[LI3] ”. [G4] Securitatea plății se bazează pe autentificarea Cumpărătorului și pe confidențialitatea tuturor datelor. Pentru a asigura securitatea, ROMCARD utilizează tehnici dovedite de criptografie și respectă reglementările bancare aplicabile în România.Articolul 5 – Livrarea și recepţionarea


5.1 Reguli generale

    Produsele comandate de Cumpărător în conformitate cu prezențele TCV vor fi livrate la adresa indicată de Cumpărător că fiind adresa de livrare pentru respectivă Comandă („Adresa de livrare”).

MED KAN EXPERT livrează pe întreg teritoriul României.

Facturile de achiziție sunt transmise prin mesaj electronic la adresa de mesagerie electronică indicată de Cumpărător în momentul înregistrării sale pe Site-ul flormar.pro  sau în format hârtie, împreună cu Comanda. 

5.2 Caracteristicile modalităților de livrare ale Site-ului Flormar.pro

5.2.1 Modalitățile de livrare

    (i) Livrarea prin Fan Courier în continuare

    În momentul livrării, livrarea se face de către prepusul …….. Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii, iar acesta din urmă semnează o confirmare de primire. Această confirmare de primire face dovadă livrării de către Sephora și a primirii de către Cumpărător sau destinatarul Comenzii a produselor comandate.

Insasi livrarea coletului nu poate fi contestată dacă respectivul colet apare să fi fost livrat, sistemul informatic (prinț screen) al transportatorului făcând dovadă acestui fapt.

Prin agrearea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, Cumpărătorul este de acord și împuternicește transportatorul că, în cazul în care Cumpărătorul însuși sau destinatarul livrării nu este prezent la adresa indicată pentru livrare, să remită coletul către oricare dintre persoanele aflate în încăperile acestuia.

        Costul livrării este de 12,00 lei în București și 17,00 lei în țară pentru comenzi de până la 199 lei. În cazul comenzilor cu o valoare mai mare de 200 lei, Cumpărătorul beneficiază de livrare gratuită.Pentru adresele de livrare cu km suplimentari,cumparatorul achita pe langa transportul standard de 17 lei in tara si valoarea costului kilometrilor suplimentari

    În cazul livrărilor prin Fan Courier, dacă Cumpărătorul exercită dreptul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare în sensul returnării produsului, Med Kan Expert suportă costul de returnare a produsului. Astfel, la momentul livrării bunului, Cumpărătorul primește și formularul necesar returului, pe care Cumpărătorul are obligația de a-l folosi în scopul beneficierii de această facilitate. 

    (ii) Livrarea prin ……………………………..), în continuare ………………. - Serviciu disponibil doar în mun. București 

In momentul livrării, livrarea se face de către prepusul ……………….. Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii, iar acesta din urmă semnează o confirmare de primire. Această confirmare de primire face dovadă livrării de către MED KAN EXPERT și a primirii de către Cumpărător sau destinatarul Comenzii a produselor comandate.

Însăşi livrarea coletului nu poate fi contestată dacă respectivul colet apare să fi fost livrat, sistemul informatic (prinț screen) al transportatorului făcând dovadă acestui fapt.